Jinačovická CZT 5269 je funkční!

O plánované Cykloturistické trase (zkratka CZT) přes Jinačovice se tu už psalo předloni. Na začátku bylo přání autora zdejších aktualit - potažmo provozovatelů stále ještě zánovního Bistra PEKÁRNA - zviditelnit naši obec v cyklo-mapách a tím se vetřít do myslí početné masy cyklistů z širokého regionu. Po vcelku zdlouhavém administrativním kolečku se v létě 2014 podařilo dát CZT zelenou a pak už zbývala zdánlivá maličkost: sehnat peníze, aby se realizátor tras Klub Českých Turistů (KČT) postaral o vyznačení nové CZT v terénu. Ale popořadě… 

K doplnění a spojení stávajících cyklotras při severozápadním okraji města Brna - a k podpoře turistického ruchu i zviditelnění obce - vznikla myšlenka nové spojovací trasy. Pracovní název byl nabíledni od začátku (Jinačovická) a logika pravidel značení CZT také. Polopatisticky doplňme, že cyklotrasa NESMÍ vést odnikud nikam bez návaznosti na síť CZT a má vždy větší šance na realizaci, když v jejím průběhu existuje nějaký subjekt, který je pro cyklisty přívětivý. A naše-vaše Bistro se tak snaží profilovat od samého začátku. Připomeňme náš cyklo-servis, prodej lepících sad a duší, možnost zapůjčení velké pumpy nebo třeba nýtovačky na řetězy a podobně. Autor textu trasu důmyslně naplánoval, oslovil dotčené subjekty a obce (městské části) a… …narazil Usmívající se A hned pomyslně do zdi. Lesy města Brna totiž vyloučily trasu na okraji lesa se začátkem naproti cukrárně v Kníničkách - tedy pod ZOO-výběhem s medvědy - kvůli nemožnosti údržby lesa v této chráněné části. Případný úraz například od větve ze stromu by prý znamenal trestní odpovědnost patřičných členů této instituce. Neoblomnost organizátorů (potažmo moje Usmívající se) byla záhy odměněna novým řešením: CZT se napojila od pravoúhlé odbočky „Brněnského kolečka“ CZT 5005 k medláneckému letišti rovně do lesa na modrou turistickou. Okolo závory vede trasa několik set metrů mírnější částí cesty po horizontu na Babu a odkloněna vlevo dle mapky pokračuje víceméně po vrstevnici až k výstupu z lesa naproti tzv. bažantnici. Dále jde ovocnou alejí kolem čističky a silničkami Jinačovic bez rušného provozu pokračuje k návsi. U našeho Bistra se zlomí, přejde přes hlavní silnici na polní cestu a po několika stech metrech se napojí na kvalitní asfaltovou cestu s vyloučením provozu. Ta vede kolem střelnice s mysliveckou chatou a u kapličky nad Moravskými Knínicemi odbočí k návsi, kudy projede vcelku bezpečnou zónou po odbočku k Sokolovně a tudy se i připojí na CZT 5231. Tato výrazně delší trasa vede z brněnské Mokré Hory kolem jezírek, přes Lelekovice a Podlesí, Kuřimí dělnickou čtvrtí právě do Moravských Knínic, odkud se po napojení naší CZT 5269 dává po někdejším náspu bývalé železnice přes Chudčice do Veverské Bítýšky. Tam se mimochodem lze připojit na nejdálkovější dálkovou trasu v ČR coby CZT číslo 1 nebo třeba na č. 5189, která vede i kolem známé Šmelcovny. Tedy záměr se zdařil, trasa je vyznačena a co dál? Přinejmenším jsme splnili cíl, jímž bylo nalinkovat pro rodiny s dětmi bezpečnou trasu, která nebude dlouhá, nabídne cyklistům krásnou rezervaci i s okolím; a hlavně bez ohrožení auty. Nejžhavější současnost k nám dokonce přivádí i spousty pěších turistů, ale proč ne, když naše trasa vede krásnou přírodou o samotná je vlastně hodně krátká. K využití spojovací CZT 5269 máme nápadů více, ale zatím si je necháme pro sebe. Kopírování našich nápadů se v našem okolí tak rozjelo, že zdrženlivost bude asi na místě. J Takže: u nás jsou VŠICHNI cyklisté vítáni ve jménu tohoto hesla, jež možná vytvoří i další z našich iniciativ. Bezkonkurenční BATERIE 9 VÝČEPŮ PIVO- i (2x) LIMO- a široký sortiment (nejen) drobných pochutin nám dává (doufejme) dobrou pozici do další činnosti. Příště napíšeme k CZT 5269 více informací. A možná sem přidáme i outdoorové video…  Úžasný

Za provozovatele Bistra PEKÁRNA a iniciátory CZT: Petr Jelínek

Main media

Fotogalerie

 

 

 

Aktuality

Lichý a tudíž nepřestupný rok 2019.

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí… Obligátní začátek známého popěvku. Čas letí kalupem: ony jsou tu fakt zase Vánoce! V sobotu 8.

Pivovarnictví

Nějaký čas nepokračující (a tím kapku nepravidelný) seriál o pivu a pivovarech se dočkal.

webdesign A.G.A. studio